Keramický ateliér Su-terrén

19.01.2016 11:08

V současnosti pravidelné kurzy pro děti nejsou, pouze víkendové dílny. Sledujte www.kcmt.cz.

Keramický ateliér Su-terrén sídlí v suterénu Komunitního centra Matky Terezy v Praze 11.

Pracujeme tradičními i méně známými keramickými postupy (plátová technika, modelování, dlabání, odlévání, rytí), zkoušíme experimenty se sklem, točení na hrnčířském kruhu, glazování, engobování.