Kontakt: 
Jana Domšová
mobil 603 28 18 64
janadomsova@gmail.com
Kdo jsem
 

lektorka a grafička

Pracuji jako lektorka v Národní galerii v Praze ve Sbírce starého umění: provádím děti, vedu víkendové dílny pro rodiny a vzdělávací programy pro skupiny s galerijní animací. Podílím se na přípravě interektivních prostorů pro návštěvníky, provádím v muzejních nocích a pravidelně vedu letní ateliéry. K tomu jezdím do škol s pojízdnou výtvarnou dílnou, občas kreslím pro děti metodické listy a výukové materiály pro studenty. Učím a tvořím keramiku ve svém ateliéru Su.terrén v Praze na Jižním Městě. 

  .....z životopisu
V roce 1977 narozena v Praze jako Jana Huptychová.
 
vzdělání:  
Střední Výtvarná Škola Václava Hollara, denní maturitní studium
Univerzita Karlova, obor Učitelství Výtvarné výchovy pro 2.st.ZŠ, SŠ a ZUŠ,       
denní magisterské studium
 
praxe ve školách:  
Praha: ZUŠ Lysolaje Šárecké údolí, ZUŠ Havlíčkovo nám. Praha 5                                                ZUŠ Trhanovského nám. Praha 10
DDM Praha 10 - Strašnice 
 
praxe v galeriích:  
Národní Galerie v Praze - Veletržní palác, Schwarzenberský palác, Anežský klášter, Šternberský palác
Uměleckoprůmyslové Muzeum v Praze - výstava Brix Betonac, V záři českého granátu
Galerie Chodovská tvrz - výstavy Lubomír Typlt, Obejdi třikrát horu...a noc bude tvá

Abbot Hall Art Gallery, Kendal (UK) - pracovní stáž v lektorském oddělení, spolupráce       na edukaci na výstavách současných umělců Sean Scully a Sheila Hicks. 

projekty:  
Kniha-objekt-poezie 2002 - Graffiti projekt ve spolupráci s o.s. Proxima Sociale a klubem Jižní pól - působení psaného slova ve veřejném prostoru
 
2003 Vlnobytí - projekt oživení veřejného prostranství Jižního Města, spolupráce o.s. Kamínek, občanů a umělce
2008 - spolupráce s časopisem Animáček - tvořivá dvoustrana, vystřihovánky
od r. 2014 - vlastní kurzy výtvarky a keramiky Praha Háje a Praha Hrnčíře
2016 - vznik pohyblivé výtvarné dílny Kufrum

2018 - založení keramického ateliéru Su.terrén v Praze na Jižním Městě

2016 - Řadím a řádím - otevřený ateliér k 220. výročí NG 

2017 - Barokopro oko - otevřený ateliér k 221. výročí NG
 
2018 - Muzejní noc - ateliér Po diagonále
 
2019 - Pohleď - pohled! - otevřený ateliér k 223. výročí NG
 

 

vzkazník